0

  • Fri frakt och fria returer

  • Snabba leveranser

  • Förlängd returrätt till 15 januari

TODAY: JACKETS - save up to 60%     SHOP NOW!

Hållbarhet

För oss på Stayhard är det viktigt med hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig och värdeskapande del i Stayhards vardagliga verksamhet. Vi strävar för att bidra till en hållbar framtid genom att använda naturresurser mer effektivt och minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Tillverkning av kläder innebär användning av naturresurser, där vi fokuserar på att använda dessa så effektivt som möjligt i framställandet av våra produkter.

Vi stödjer djurens rättigheter säljer därför inte produkter av äkta päls. Dessutom arbetar vi med att certifiera spårbarheten avseende dun och läder.

När vi gör avtal med leverantörer måste de kunna uppfylla våra krav när det gäller att avvisa barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Samt att stödja föreningsfrihet, löner och förmåner, miljö, hälsa och säkerhet.

På Stayhard har alla medarbetare samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.

Vi på Stayhard vill bidra till en bättre värld för framtida generationer.